Як Кличко гальмує вибори до районних рад

Блог

Події 2013 – 2014 років залишили неабиякий слід не тільки в житті кожного українця, а й докорінно змінили уявлення про існування держави. Ідеї, розроблені під час Євромайдану, спрямовані на імплементацію основних загальноєвропейських принципів державного устрою та реформування ключових, суспільно-важливих сфер існування країни, задля того, щоб Україна стала дійсно демократичною, правовою та соціальною державою.

На даному етапі досить великого значення набуває процес реформування системи місцевого самоврядування задля повноцінної децентралізації влади.

Аналізуючи досвід реформи місцевого самоврядування у таких європейських країнах, як Польща, Данія та Швеція, є очевидним, що тільки за умови належної системи децентралізації влади можна досягти повноцінного та якісного управління державою.

Проте, на прикладі міста Києва стає зрозумілим, що реформа місцевого самоврядування в Україні приречена через відсутність політичної волі в осіб, наділених владними повноваженнями.

31 травня 2016 року Київський міський голови Кличко В.В. зупинив рішення Київської міської ради «Про звернення депутатів Київської міської ради до Центральної виборчої комісії», ухвалене на пленарному засіданні 26 травня 2016 року, та вніс його на повторний розгляд.

Метою вказаного рішення Київської міської ради було звернення до Центральної виборчої комісії задля призначення перших виборів депутатів районних у місті рад, які мали відбутися ще 27 березня 2016 року.

Свою позицію щодо зупинення вказаного рішення, Київський міський голова обґрунтовує тим, що при ухваленні даного рішення Київська міська рада вийшла за межі своїх повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування» та Законом України «Про місцеві вибори». Проте, з таким висновком не можна погодитись з наступних підстав.

Враховуючи той факт, що місто Київ є столицею України та, відповідно, має особливий статус в системі адміністративно-територіального устрою, до регулювання діяльності органів місцевого самоврядування в місті Києві мають застосовуватись положення Закону України «Про місцеве самоврядування» та Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ».

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», районні ради можуть утворюватися за рішенням територіальної громади міста Києва, прийнятого шляхом проведення місцевого референдуму, або за рішенням Київської міської ради.

Таким чином, вищенаведеною статтею закріплено право Київської міської ради утворити районні ради.

Крім того, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови.

Таким чином, Київська міська рада відповідно до вищенаведених положень чинного законодавства України має правові підставі для того, щоб прийняти рішення щодо утворення районних в місті Києві рад та звернутися до Центральної виборчої комісії, яка відповідно до ч. 6 ст. 14 Закону України «Про місцеві вибори» має призначити перші вибори до районних в місті Києві рад. Порядок призначення перших виборів визначається ч. 4 ст. 15 Закону України «Про місцеві вибори», відповідно до якої перші місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня перших місцевих виборів.

На підставі вищенаведених обставин, є цілком зрозумілим, що Київська міська рада прийняла рішення щодо утворення районних в місті Києві рад та звернення до Центральної виборчої комісії щодо призначення перших виборів до вказаних рад в межах своїх повноважень і зупинення дії даного рішення є порушенням чинного законодавства України та зухвалим нехтуванням цілей процесу децентралізації влади.

Після з’ясування цих обставин постає питання, чи дійсно Київський міський голова є спроможним виконувати свої повноваження та належним чином представляти інтереси територіальної громади міста Києва, яка в першу чергу зацікавлена в децентралізації влади?