ПРОГРАМНА ЗАЯВА з'їзду Політичної партії “Демократичний Альянс”

16:11, 09.07.2016

Новина

ПРОГРАМНА ЗАЯВА

з'їзду Політичної партії “Демократичний Альянс”

Ми, делегати з’їзду, цією заявою розпочинаємо роботу над новою Програмою партії «Демократичний Альянс», що перетворюється на об’єднавчу платформу нової політичної сили. Програма буде затверджена наступним з’їздом партії восени 2016 року.

Програма оновленої партії буде розроблена спільно з провідними експертами на основі нашої стратегічної мети – перетворення України на сучасну європейську країну, повністю інтегровану у світовий економічний і культурний простір. Ми прагнемо використати історичний шанс на демократичну модернізацію країни.

Програма буде широко обговорена у спільнотах лідерів думок і галузевих експертних середовищах. На відміну від традиційно написаних «на замовлення» текстів під вибори, вона стане дороговказом якісних змін у країні.

Нова програма стане також основою для розбудови на основі «Демократичного Альянсу» першої в Україні об’єднаної сучасної політичної партії, яка, на відміну від політичних проектів «під вибори», будуватиметься і діятиме за трьома головними принципами:

  • Відкритість і підзвітність суспільству (партія працює для людей, а не в інтересах вузького кола замовників);

  • Фінансова прозорість (лише чесні гроші в політиці здатні розірвати злочинне коло корупції в країні);

  • Колективне лідерство (не партія одного імені, а інституція, яка об'єднує велику кількість відповідальних лідерів на всіх рівнях і в усіх сферах життя українського суспільства заради реалізації програмних ідей).


ВИБІР ЗРОБЛЕНО

Цивілізаційний вибір України на користь євроатлантичного простору визначений Революцією Гідності. Цінності, які були покладені в основу сучасної європейської цивілізації, – права та свободи Людини, якісна освіта, високі стандарти життя, приватна ініціатива як основа добробуту людини і суспільства, самоврядування громад і відповідальне лідерство – мають стати основою нової України, яку ми хочемо будувати, і назавжди запобігти поверненню авторитаризму.


СТРАТЕГІЧНА МЕТА

Наша мета – повністю відкрита країна як частина великого розвиненого світу, інтегрована у світовий економічний і культурний простір. Країна, в якій можна вільно висловлювати свої думки, працювати та розвивати бізнес,  будувати власний добробут із користю для суспільства. Країна, в якій будь-яка ксенофобія та дискримінація людини є неприйнятними.


ЦІННОСТІ та ПРИНЦИПИ

Ми усвідомлюємо, що гуманістичні цінності мають бути основою будь-яких цілей і дій нашої політичної партії, суспільства та країни в цілому. Життя та гідність людини є головними цінностями, а громадянин і його права є основою суспільства, країни та держави. Рівність усіх перед законом як умова верховенства права, рівність можливостей як основа для вільного розвитку та самореалізації кожної людини мають стати основою всіх державних рішень.

Разом з тим, ми переконані, що, крім прав, у кожного з нас є також обов'язки – перед суспільством, країною і, звісно, перед собою як Людиною вільною та відповідальною, яка має прожити гідне життя та зробити свій внесок, щоб світ став кращим.

Ми бачимо ключові фактори успіху України в реалізації таких принципів побудови держави та суспільства:

1. Незалежність і самоідентифікація

Нова Україна − це невід’ємна частина Європи, європейської культури та євроатлантичної цивілізації. Це країна, яка, зберігаючи свою неповторну культуру та дух свободи, проводить справжні якісні реформи в державному управлінні, економічній, освітній, соціальній і культурній сферах з метою розвитку вільного суспільства та сталої держави. Це країна − відкрита для інвестицій, нових технологій, сучасного мистецтва, нових ідей для зростання та навчання впродовж життя. Це країна, яка поступово стає провідним хабом розвитку у регіоні.

2. Нульова толерантність до корупції

Нульова толерантність до корупції – це передумова будь-яких якісних змін у країні. Корупція призвела до втрати територій, руйнування економіки, знецінення національної валюти, інтелектуального зубожіння нації та моральної деградації. Реалізація принципу нульової толерантності до корупції на всіх рівнях державного управління та суспільного життя має стати загальнонаціональною місією, пріоритетним завданням для всього суспільства, метою, здатною об’єднати країну на цьому етапі.

Боротьба з корупцією державних службовців має супроводжуватися паралельним усуненням причин для виникнення побутової корупції та поширенням антикорупційних цінностей у суспільстві, що неможливо без підвищення добробуту, освітнього таі  культурного рівня.

3. Довіра

Ми прагнемо побудувати державу, в якій суспільство довіряє державі як інструменту втілення змін, а держава довіряє суспільству як суб’єкту цих змін. Громадяни розуміють, за що платять податки, вони є повноправними суб’єктами формування суспільного порядку денного, а держава гарантує їх безпеку та гідність.

4. Справедливість

Ми прагнемо жити в державі, де панує справедливість. Справедливість необхідна кожній людині як чисте повітря, існування якого можна не помічати, а от його відсутність робить життя неможливим. Справедливий суд є основою всіх громадянських прав і свобод, а також основою економічного зростання, адже забезпечує права учасників економічних процесів. Принцип невідворотності покарання має бути нарешті втілений у життя, незалежно від соціального чи майнового стану, посад і зв’язків правопорушника. Ми прагнемо збудувати систему справедливого правосуддя, яка стане основою та гарантією дотримання прав кожного.

5. Перемога і мир

Повернення Криму та деокупація територій на Сході є безумовним пріоритетом України. Держава має визнати ці території окупованими та розпочати процедуру отримання відшкодування. Будь-яка політична легалізація режиму на окупованих територіях є неприпустимою.

Держава та суспільство повинні поважати армію та робити все можливе для її посилення. Всі учасники бойових дій, ветерани війни та їх родини мають бути визнані та отримувати належний соціальний захист.

6. Економічна свобода та інноваційний розвиток

Ми віримо, що українці є підприємливими й талановитими людьми, які здатні зробити заможними себе та свою країну за життя одного покоління. Ми віримо, що країна має достатньо талановитих і працелюбних громадян, які прагнуть чесною працею створювати свій добробут.

Україна має позбутися свого статусу сировинного придатку світових ринків і стати експортером продуктів, товарів і послуг з високим рівнем доданої вартості. На перешкоді цьому стоїть низький рівень економічної свободи. Станом на 2015 рік Україна посідає 162 місце у світовому рейтингу економічних свобод. Ми знаємо, що це можна швидко змінити. Для цього потрібне максимальне усунення держави від втручання в бізнес, ефективне й обмежене державне регулювання, прозора та заохочувальна податкова система, належний захист прав власності та стимулювання чесної конкуренції.

Україна вибудує сучасну економіку на базі новітніх галузей та економічних моделей і водночас використовуватиме новітні технології у традиційних галузях. Україна має стати регіональним хабом розвитку, “центром тяжіння” для інвестицій і найкращих фахівців з усієї Центральної та Східної Європи. Для цього нам потрібна інноваційна модель освіти.

7. Сервісна держава

В Україні досі панує неефективна та застаріла система державного управління, яка втручається в усі сфери життя, породжує корупцію та гальмує розвиток. Уявлення про функції держави має зазнати кардинальних змін.

Кількісний склад державного апарату має бути суттєво скорочено, а заробітну плату держслужбовців суттєво збільшено до середньоринкового рівня. Прийняття на держслужбу на всіх рівнях має відбуватися за прозорими правилами, на відкритих конкурсах, а сама державна служба має стати почесною працею, а не джерелом збагачення. Головною умовою відбору на державну службу має стати компетентність і доброчесність, а головним критерієм оцінки роботи – ефективність в обслуговуванні громадян і суспільства.

Всі державні послуги мають бути максимально доступними в електронному форматі, а там, де є можливість, – переданими на конкурсній основі незалежним агенціям, які діятимуть прозоро під контролем суспільства.

8. Самоврядна громада

Ми віримо у відповідальних громадян, які легко самоорганізовуються на основі взаємної довіри. Громада вирішує всі завдання в зоні своєї відповідальності та можливостей, а на вищі щаблі управління передаються лише завдання, вирішення яких є за межами цього. Громада має вільно використовувати свої ресурси, а місцева влада − знаходитися під постійним контролем громади.

9. Сталий розвиток

Чисте довкілля є цінністю для суспільства та кожного громадянина, а здоров’я громадян − пріоритетом для держави. В усіх політичних і економічних рішеннях ми будемо керуватися принципом сталого інноваційного розвитку, на відміну від поточної політики виснаження та розкрадання наявних природних ресурсів. Енергонезалежність країни повинна бути одним із найголовніших пріоритетів.

10. Міжнародна суб’єктність

У світі рахуються лише з такими державами, які усвідомлюють власні інтереси, мають власне бачення майбутнього та готові їх захищати. Ми бачимо Україну достойним членом міжнародної спільноти, що має та захищає власні інтереси як дипломатичним шляхом та інформаційними інструментами, так і військовою силою. Ми бачимо Україну членом спільноти східноєвропейських країн від Балтійського до Чорного моря, які разом успішно виборюють свободу, незалежність та економічне зростання, долаючи всі виклики часу: імперську агресію, тероризм, економічний та енергетичний тиск, вплив тоталітарних ідеологій тощо. Ми бачимо Україну не лише потужним експортером сучасних озброєнь, але й головним європейським експертом із питань перемоги у гібридній війні.

* * *

У процесі розробки нової програми членами партії спільно з провідними експертами та її суспільного обговорення ми ще раз перевіримо значення та роль цих цінностей і принципів для досягнення нашої стратегічної мети, розширимо та доповнимо її, акцентуємо головне в такий спосіб, щоб бути цілком впевненими, що цінності та принципи нашої політичної сили, закладені в її програму та остаточно затверджені на наступному з'їзді, є не просто гарними словами, а непорушною основою та справжнім дороговказом для будь-яких рішень і дій.

Ми будемо боротися за отримання влади в країні, але ця влада для нас − лише засіб для втілення ідей, цінностей і принципів, що перетворять Україну на сучасну розвинену європейську державу.

Україні потрібна перемога. Нам потрібна перемога над агресором і його поплічниками, нам потрібна перемога над корупцією, нам потрібна перемога над апатією та зневірою в суспільстві, нам потрібна перемога духу мільйонів українців у боротьбі за своє краще майбутнє.

Ми віримо в цю перемогу. Ми знаємо, що так і буде. І ми готові об'єднати зусилля всіх небайдужих громадян заради досягнення цієї Великої Мети.

Приєднуйтесь!

Всі новини